Starogard przeciw promowaniu LGBT w życiu publicznym…

Starogard

W dniu dzisiejszym radny Miasta Starogard Gdański – Sebastian Kucharczyk wraz z członkami Klubu Gazety Polskiej Starogard Gdański rozpoczęli zbiórkę podpisów pod projektem uchwały mieszkańców Starogardu Gdańskiego “w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym“.

“Rozpoczynamy dziś zbiórkę podpisów pod niezwykle ważną uchwałą, która zrodziła się z oddolnej inicjatywy i potrzeby mieszkańców Starogardu Gdańskiego” powiedział przed Urzędem Miasta Sebastian Kucharczyk,

Jak zaznaczył dalej “wielu mieszkańców Starogardu Gdańskiego wyraża swoje zaniepokojenie tym, że  pod pretekstem równouprawnienia, ruchy LGBT i gender są promowane w przestrzeni publicznej, przenikają do szkół, urzędów i organizacji młodzieżowych. Podważa to nie tylko moralne fundamenty cywilizacji europejskiej, ale również uderza w rodzinę, dlatego sprzeciwiamy się realizowanej przez ruchy LGBT jawnie, bądź w sposób zakamuflowany, propagandzie silnej seksualizacji życia człowieka już od wieku wczesnodziecięcego”.

“Chcemy bronić wszystkich mieszkańców Starogardu przed szkodliwą ideologią LGBT, chcemy aby nasze dzieci w szkole poznawały znaczenie takich słów jak patriotyzm czy rodzina,  gdyż pielęgnowanie takich wartości pozwoli młodym osobom w przyszłości zbudować silne i trwałe więzi z drugim człowiekiem czy lokalną społecznością. Pragniemy, aby prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi tradycjami i przekonaniami były w Starogardzie Gdańskim przestrzegane, a także jako reprezentanci mieszkańców Starogardu Gdańskiego, mając na względzie dobro starogardzkich rodzin stajemy w obronie naszej szkoły oraz systemu oświaty przed próbami narzucania szkodliwych i demoralizujących standardów mających negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek próby ingerowania ideologii LGBT w proces wychowania i kształcenia na każdym jego etapie. Szkoła nie może bowiem stać się narzędziem do ideologicznej ofensywy, ale być miejscem gwarantującym bezpieczeństwo i umożliwiającym właściwy rozwój”.podsumował Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Starogardzie Gdańskim- Sebastian Kucharczyk. 

źródło: Czytaj dalej

Chciałbyś się dołączyć do listy poparcia pod projektem?