Dodatkowych zajęć z edukacji seksualnej w Krakowie nie będzie

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 20 radnych, 18 było przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu

Za organizację zajęć edukacyjnych w szkole odpowiada dyrektor szkoły – przypomniał wojewoda małopolski Piotr Ćwik w uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu uchwały krakowskich radnych. Chcieli oni wprowadzić w szkołach ponadpodstawowych dodatkowe zajęcia z edukacji seksualnej, by zapobiegać ciążom wśród nastolatek.

Tuż po uchwaleniu tej uchwały małopolska kurator oświaty Barbara Nowak napisała w mediach społecznościowych, że radni Nowoczesnej i PO w Krakowie „pod hasłami tolerancji, walki z niechcianymi ciążami i HIV chcą zajęć seksualizujących dzieci w szkołach”. „To, że są to zajęcia niezgodne z podstawą programową i że nie mają żadnego prawa wchodzić do szkół, to oczywiste” – napisała kurator. Dodała, że „we wszystkich krajach realizacja programów seksualizujących w efekcie spowodowała rozbudzenie seksualne, zwiększyła liczbę ciąż, chorób wenerycznych i spowodowała problemy z określeniem swojej tożsamości płciowej u dzieci”.

Wojewoda przypomniał, że realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych w szkole wymaga akceptacji rady rodziców i rady pedagogicznej. „Tym samym to te podmioty tj. rodzice, pełnoletni uczniowie, rady pedagogiczne oraz dyrektorzy poszczególnych szkół podejmują decyzję co do materii i zakresu realizacji programów z zakresu upowszechniania wiedzy o życiu seksualnym człowieka oraz metodach i środkach świadomej prokreacji. Obowiązujące unormowania prawne nie przewidują kompetencji rady gminy do wypowiadania się w powyższym zakresie” – napisał wojewoda. 

Drugim powodem unieważnienia jest to, że radni podejmując uchwałę o charakterze kierunkowym nie mogą nakazywać prezydentowi konkretnych rozwiązań prawnych czy załatwienia konkretnej sprawy. „Zdaniem organu nadzoru w ramach kompetencji Rady Miasta Krakowa do określenia kierunków działania Prezydenta nie mieści się wydawanie wiążących poleceń organowi wykonawczemu gminy co do sposobu załatwienia określonej sprawy” – napisano w uzasadnieniu decyzji.

źródło: Czytaj dalej