Ideologiczna ofensywa jaką rozpoczął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisując w lutym 2019 r. Deklarację LGBT+ wyhamowuje po zderzeniu ze stanowczym sprzeciwem społecznym.

Ideologiczna ofensywa jaką rozpoczął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisując w lutym 2019 r. Deklarację LGBT+ wyhamowuje po zderzeniu ze stanowczym sprzeciwem społecznym.

8 września 2019 0 przez admin
Szanowna Pani,prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał się z zamiaru wprowadzenia do szkół zajęć dodatkowych z edukacji seksualnej w roku szkolnym 2019/2020! Urząd Miasta przyznał, że zajęcia z edukacji seksualnej w Warszawie w tym roku szkolnym nie wejdą w życie, a w budżecie miasta do końca roku nie zaplanowano wydatków na wdrożenie Deklaracji LGBT+.To niewątpliwie wielkie zwycięstwo oddolnego ruchu obywatelskiego: tysięcy rodziców oraz organizacji społecznych, które aktywnie zaangażowały się na rzecz obrony dzieci przed deprawacją i demoralizacją.

W reakcji na nasze działania „Gazeta Wyborcza” na pierwszej stronie ostrzega:

“Rodzice dostają instrukcje, jak chronić dzieci w szkole przed demoralizacją.”

“Ordo Iuris się rozrasta. Ma pieniądze i rzesze ekspertów, którzy przygotowują analizy dla urzędników i instrukcje dla obywateli.”

W rzeczywistości jednak dysponujemy środkami wielokrotnie mniejszymi niż organizacje korzystające z publicznych i zagranicznych dotacji. Jednak w połączeniu z oddanym zespołem profesjonalistów oraz gronem naszych Przyjaciół i Darczyńców staramy się pracować najlepiej jak potrafimy.

Mamy prawdziwych Przyjaciół

Dlatego szczególnie serdecznie chcę podziękować wszystkim Darczyńcom Ordo Iuris, w szczególności Członkom Kręgu Przyjaciół, którzy umożliwili nam skuteczne działania i wsparli przygotowanie szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla rodziców. To dzięki Państwa wsparciu możliwe było wywieranie nieustającej presji, publikowanie analiz prawnych, organizacja konferencji prasowych oraz prowadzenie postępowań dotyczących dostępu do informacji publicznej, które ujawniły skalę manipulacji władz Warszawy.

Dziękuję również warszawiakom, którzy podpisali się pod przygotowanym przez nas wnioskiem do Prezydenta m.st. Warszawy o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących wdrożenia Warszawskiej Deklaracji LGBT+. To dzięki Państwu tysiące dzieci nie będą narażone na kontakt z materiałami, które pod pretekstem nauki o rozwoju psychoseksualnym człowieka przemycają wulgarną, permisywną edukację seksualną.

Ideolodzy LGBT kontratakują

Jednak zirytowani naszym sukcesem aktywiści LGBT nie składają broni. Wyznaczyli prezydentowi Warszawy termin rozpoczęcia wdrożenia Deklaracji LGBT+, zażądali zagwarantowania finansowania tych działań już w tym roku oraz wezwali władze do powołania specjalnej „pełnomocniczki” dedykowanej do rozmów z nimi.

Związany z „Gazetą Wyborczą” magazyn „Wysokie Obcasy” alarmuje swoich czytelników, że działania podejmowane przez Ordo Iuris w obronie konstytucyjnych praw rodziców to niebezpieczne „oddolne, pozytywistyczne koncepcje”, które zmierzają do stworzenia „masowego ruchu obywatelskiego” i grożą powszechnym sprzeciwem wobec żądań ideologów LGBT.

Irytacja aktywistów LGBT i alarmistyczne publikacje środowiska „Gazety Wyborczej” potwierdzają jedno: polska szkoła jest dzisiaj najważniejszym punktem oporu, frontem w walce o prawa rodziców i rodzin oraz niewinność dzieci.

Widzimy, że wytężona praca analityczna naszych ekspertów, wsparcie adwokatów Ordo Iuris dla rodziców, napotykających trudności w obronie ich praw, koordynacja działań z wieloma wspaniałymi organizacjami rodzicielskimi oraz jednoznaczne wsparcie ze strony Kościoła, pozwoliły powstrzymać impet ideologicznego natarcia aktywistów LGBT.

Za ochronę dzieci grzywna, areszt lub emigracja

W wielu państwach Europy Zachodniej widzimy dziś, jakie są skutki przegranej walki o prawa rodziców i szkołę wolną od demoralizującej edukacji seksualnej.

W Niemczech wulgarna edukacja seksualna jest obowiązkowa już od 1992 roku. Od tego czasu ciągle docierają do nas informacje o rodzicach karanych grzywnami i aresztem za próbę chronienia swych dzieci przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w szkołach. Niektórzy, jak rodzina Uwe i Hannelore Romeike, wybierają ucieczkę do USA, gdzie starają się o azyl polityczny. Trudno im się dziwić, bo w Europie nawet Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w głośnych sprawach państwa Dojan, Frühlich, Wiens czy Wunderlich odrzucił skargi zrozpaczonych rodziców lub wprost poparł prawo państwa do wdrażania obowiązkowych programów edukacyjnych.

Wielu się poddaje

Jednak większość rodziców po prostu rezygnuje z walki, pozwalając na poddanie ich dzieci wychowaniu seksualnemu niezgodnemu z przekonaniami mamy i taty. Skutki systemowego łamania praw rodziców i zasady ochrony życia rodzinnego dotykają całych pokoleń. Statystyki pokazują rosnącą demoralizację i agresję wśród dzieci, wzrost nastoletnich ciąż i chorób przenoszonych drogą płciową oraz epidemię aborcji wśród nastolatek.

Nie mam wątpliwości, że taka też będzie przyszłość polskiej oświaty, jeżeli zostaną zrealizowane w niej postulaty Deklaracji LGBT+. Tym bardziej niepokojące są głosy jej autorów, którzy podkreślają, że na edukację seksualną według standardów WHO ma przyjść czas w przyszłym roku.

Czarne punkty na mapie Polski

Ponadto edukatorzy seksualni przedostali się już do szkół w innych polskich miastach. W Gdańsku w ramach programu „Zdrovve Love” obowiązuje moduł edukacyjny „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Jest on skierowany do uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i obejmuje warsztaty na tematy takie jak: „wprowadzenie do seksualności”, „antykoncepcja i metody planowania rodziny”, „ryzykowne zachowania seksualne” czy „role płciowe i społeczne”.

W Poznaniu władze miasta już wprowadziły zajęcia „edukacji antydyskryminacyjnej” i zapowiedziały wdrożenie edukacji seksualnej w najbliższych miesiącach. Ponadto powołany przez prezydenta Poznania zespół przedstawił założenia „inkluzywnej” polityki oświatowej uznające, że przejawem niedopuszczalnej dyskryminacji jest obecność krzyża w szkole czy rozpoczynanie roku szkolnego mszą świętą. Rada miasta zainicjowała prace nad „Europejską Kartą Równości Kobiet i Mężczyzn”, zgodnie z którą ideologia gender powinna być wdrażana we wszystkich obszarach polityki miasta, w tym w edukacji.

Poważnie zagrożeni są też uczniowie w Krakowie. Pod koniec sierpnia rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie „działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV”, która w rzeczywistości jest niczym innym, jak zakamuflowanym sposobem wprowadzenia permisywnej edukacji seksualnej do szkół.

Powstrzymajmy gorszące zajęcia w całej Polsce!

Dlatego jednym z najważniejszych dla nas zadań na rozpoczęty właśnie rok szkolny jest obrona praw rodziców oraz obrona dzieci przed demoralizacją. Przygotowany przez nas przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, informator z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami oraz oświadczenie rodzicielskie trafiły już do wielu tysięcy rodziców i szkół.

Zespół prawników Ordo Iuris udziela też wsparcia prawnego rodzicom i samorządowcom z Warszawy, Poznania, Gdańska i Krakowa, gdzie testowane są rozwiązania wdrażające permisywne modele edukacji seksualnej. Niemal każdego dnia zgłaszają się do nas nowe osoby, które proszą o objęcie ich miast naszą pomocą. Zapewniam Panią, że nasi eksperci będą monitorować wszystkie zapowiedzi i projekty edukacyjne władz lokalnych oraz weryfikować ich zgodność z prawem.

Obrońmy dzieci i szkoły

Ponadto nadal kontynuujemy rozpoczętą dwa lata temu kampanię „Chrońmy Dzieci!”, w ramach której rodzice zlecają nam sprawdzenie konkretnej szkoły, a my nie ujawniając ich danych, w ramach dostępu do informacji publicznej składamy wniosek o ujawnienie organizacji zewnętrznych, które prowadzą zajęcia dla ich dzieci.

Jestem przekonany, że skoro w Warszawie udało się w tym roku szkolnym powstrzymać projekt wulgarnej edukacji seksualnej, to jest to również możliwe w pozostałych miastach Polski.

Obrońmy dzieci przed deprawacją!

Wszystkie te działania możemy prowadzić tylko dzięki naszym Darczyńcom. Szereg jednoczesnych działań analitycznych, sądowych, administracyjnych i kampania informacyjna to miesięcznie wydatek rzędu 40 000 zł. Składają się na to koszty ekspertyz, podróży i organizacji spotkań, szeregu postępowań o dostęp do informacji publicznej oraz druk informatorów i oświadczeń rodzicielskich, które w tysiącach egzemplarzy trafiają do rodziców w całej Polsce.

Dlatego bardzo Panią proszę o przekazanie 40 zł, 70 zł, 120 zł lub dowolnej innej kwoty, która umożliwi nam obronę dzieci przed permisywną, wulgarną edukacją seksualną w polskich szkołach.

Dobre wychowanie to największy kapitał i wielka wartość, jaką możemy ofiarować naszym dzieciom.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Kwaśniewski

P.S. Wszystkich rodziców zachęcam też do złożenia w szkole rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. Jego wzór oraz cały pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych można znaleźć na stronie www.dlarodzicow.ordoiuris.pl. Warto zachęcać do korzystania z naszych materiałów przyjaciół i znajomych. Nie ma lepszej ochrony naszych dzieci niż rodzice uzbrojeni w konkretną wiedzę o przysługujących im prawach.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.